Tìm chỗ chế USB xe ô tô (ĐT: 09)

Chỗ nào chế cổng USB cho xe ô tô các bác nhỉ?

Người đăng : blackwind - Điện thoại: 09