Hợp tác kinh (ĐT: 01666334479)

Mình muốn mở quán Cafe muốn tìm người hợp tác.vậy ai biết và có mặt bằng thì mình cùng nhau hợp tác

Người đăng : danthe - Điện thoại: 01666334479