Có con 6splus lock 16g muốn đổi sang 64g (ĐT: 0393988629)

mình có con 6splus lock 16g muốn đổi sang 64g mình bù tiền 0937194186

Người đăng : 01693988629 - Điện thoại: 0393988629