Bán đất quy hoạch 72m xóm mâu đon

Bán đất hướng Đông bac diễn tich 72m vuông đường quy hoạch rông 9m ca via he thong khu quy hoạch xóm mâu đon hung lôc Chinh chu liên hệ điện thoại 0949087736
Bán đất hướng Tây bắc mặt đường trần minh tong xóm ngu lôc hung lộc diện tích 142m vuông kich thuoc rông 75m sâu 195m
Bán đất hướng tây Nam xom ngu lôc hung lộc diện tích 126m vuông và 150m vuông đường rông 8m rãi nhựa vuông vức vi tri gần đường 24m đôi diện nhà hàng ngu phúc Đi vào chính chủ tât cả LIEN hê điên thoại trực tiếp với người tiêu dùng bao thu tuc cho người mua 0949087736 0977440037